Przeglądy UDT

Wykonujemy kompleksowe przygotowanie wózków widłowych i wind załadowczych do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Przegląd konserwacyjno-dozorowy wózka widłowego to koszt najwyżej kilkudziesięciu złotych. Po przeglądzie wykonujemy wszelkie potrzebne naprawy tak, by wózek bez problemy przeszedł odbiór techniczny. Posiadamy uprawnienia do asystowania przy odbiorze UDT.