Długoterminowy wynajem wózków widłowych

Oferujemy długoterminowy (36, 48 lub 60 miesięcy) wynajem fabrycznie nowych wózków widłowych HELI. W takim przypadku miesięczna stawka wynajmu jest stała przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty utrzymania wózka, łącznie z przeglądami, wymianami płynów eksploatacyjnych oraz usunięciem ewentualnych awarii niewynikających z winy użytkownika.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym: tel. 882 038 971.