Kurs na operatorów wózków widłowych

Nasza firma w Olsztynie prowadzi kursy na operatorów wózków widłowych z napędem silnikowym, w tym wózków gazowych, z uprawnieniami do wymiany butli gazowych. Kurs obejmuje 67 godzin zajęć, w tym 15 godzin praktycznej nauki jazdy. Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na kurs: – 18 lat – ukończona szkoła podstawowa – zaświadczenie lekarskie. Nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu i posiadania kwalifikacji do obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowych. Przeprowadzamy również krajowy egzamin Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).